Car je est un autre. 2015

Específicament concebuda per a l’espai d’El Gran Vidre del Macba de Barcelona, aquesta proposta pren el títol de la frase d’Arthur Rimbaud, «Jo és un altre», i es construeix com un procés d’apropiació de textos, d’objectes, d’imatges, de missatges, de discursos i d’identitats. Quatre fotografies retroil·luminades de grans dimensions s’incrusten en les blanques estructures d’alumini i vidre que separen l’interior de l’exterior del Museu. Són imatges de quatre dels molts bustos antropològics que l’escultor i etnòleg Eudald Serra i Güell va modelar durant els seus viatges arreu del món, a la recerca d’objectes per a la col·lecció del Museu Etnològic de Barcelona

A aquestes fotografies s’hi han incorporat, com si fossin escarificacions o tatuatges, marques de campanyes promocionals d’esdeveniments organitzats a la ciutat de Barcelona durant el canvi de segle, i també petits «trops» que suggereixen els conflictes implícits en la idea de societat multicultural. Uns textos, en forma de fitxa tècnica, ens expliquen qui eren aquestes persones i com han arribat fins aquí. Alhora, un codi QR ens permet interactuar amb el telèfon mòbil, tauleta o ordinador i accedir al perfil personal de cadascuna. En el perfil virtual, reconstrueixen la seva identitat i recobren veu crítica.

La publicació de documents, d’imatges i de vídeos apropiats d’altres plataformes virtuals complementa i alhora tergiversa, amb discursos antagònics, els significats aparents. El conjunt d’imatges interrelacionades genera «curtcircuits» de missatges. Car je est un autreens interpel·la i ens qüestiona sobre les fràgils fronteres entre el real i l’imaginat, entre la dimensió subjectiva i l’objectiva, entre el ciutadà i el consumidor. Així doncs, ens proposa reflexions sobre els dilemes que es generen en la construcció d’una hipotètica identitat col·lectiva i els conflictes implícits que comporta. I, d’altra banda, ens suggereix algunes de les paradoxes a què s’enfronta l’artista visual quan prova de representar-la.

“En Barcelona, las cuestiones referentes a la construcción de la ciudad culturalmente diversa han tenido mucha presencia, sobre todo en los discursos institucionales de los últimos años. No podía ser de otro modo, dada su importancia, pero sin embargo ha sido un «tema» poco tratado por los museos y otros centros culturales. Paradójicamente, un nuevo proyecto llamado Museu de Cultures del Món de Barcelona tiene prevista su inauguración en la primavera de 2015. La controversia generada por este nuevo museo es un buen ejemplo de hasta dónde ha llegado el conflicto de intereses de las distintas administraciones respecto a la representación de esta nueva realidad y los dilemas sobre laidentidad nacional que implica. Una de las colecciones que deben trasladarse al nuevo museo es la de los bustos antropológicos de Eudald Serra, actualmente en el Museu Etnològic de Barcelona, que el escultor realizó entre 1937 y 1979 en varios lugares del mundo. Un total de 53 esculturas modeladas en barro in situ, moldeadas en yeso y posteriormente producidas en la materia definitiva en Barcelona. La colección se ha convertido en un «muestrario» de muchas de las comunidades que actualmente conviven en el barrio del Raval”.

Amb la col·laboració del Museu Etnològic de Barcelona.

Sanoba Kulibali. Zazia Ben Buselan. Luciano Zabaleta. Tusau Pudang.

Descarregar-cartell

Veure vídeo